LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI

LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI

1 2 3

Chính sách đổi hàng

Kể từ thời gian nhận hàng sản phẩm lỗi của nhà sản xuất thì áp dùng một trong các hình thức đổi trả hàng như sau:

Thời gian áp dụng đổi mới hoặc trả hàng trong 3 ngày đầu tiên.Sản phẩm đổi trả phải có hóa đơn mua hàng từ cửa hàng của chúng tôi và sản phẩm còn nằm trong thời gian bảo hành của chúng tôi.

Xin cảm ơn !

SMS
cart