LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI

LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI

1 2 3

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

Sau khi quá trình xác minh thành công, đơn hàng sẽ được giao đến quý khách trong khoảng thời gian sau đây:

Khu vực tập kết hàng hóa

 Tp.Hồ Chí Minh

1 - 2 ngày làm việc

TP.HCM

 

Lưu ý: Khách ngoài thành phố chúng tôi nhận được thanh toán mới tiến hành giao hàng.

SMS
cart